★★★★★
Phiên Bản IOS mới nhất
Tải về ngay
Facebook

Bước 1: Ấn vào " Tải về ngay" để cài đặt game
Bước 2: Sau khi cài đặt thành công bạn cần vào:
Cài đặt ---> Cài đặt chung ---> Quản lý thiết bị --> Chọn doanh nghiệp tin cậy ---> Tin cậy
Nếu máy Iphone sử dụng tiếng anh:
Setting ---> General ---> Device Management--> Chọn doanh nghiệp tin cậy ---> Trust

Game chạy trên PC, Android, iPhone, iPad